Gebedspunten (week 39)

Gebedspunten (week 39)

Wilt u komende week bidden voor:

  • de gemeenteleden die niet meer naar de kerk komen, en soms anderen daar de schuld van geven.
  • de jongelui, opdat de Heilige Geest in hun hart werkt en ze de keus voor Jezus maken.
  • een zegen over het jeugdwerk dat we weer mogen opstarten in dit nieuwe seizoen.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow