Gebedspunten (week 40)

Gebedspunten (week 40)

  • India: Bid voor bescherming van Reena, die pas geleden ontvoerd is.
  • Nederland: Bid voor de zieken die thuis zijn.
  • Loof God voor zijn omzien naar en liefde voor ons.

Via de site kunt u (anoniem) gebedspunten bij ons aanleveren

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow