Gebedspunten (week 41)

Gebedspunten (week 41)

  • Bid voor de nabestaanden van de slachtoffers van Las Vegas.
  • Bid voor de verhoudingen tussen Noord-Korea en Amerika.
  • Bid voor mensen met psychische problemen. Zowel in de wereld als in ons dorp.

Via de site kunt u (anoniem) gebedspunten bij ons aanleveren

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow