Gebedspunten (week 42)

Gebedspunten (week 42)

  • Bid voor de Open Dagen in het nieuwe Israëlcentrum.
  • Dank God voor zijn trouw en dat we elk moment van de dag bij Hem kunnen komen.
  • Bid voor de slachtoffers van natuurrampen.

Via de site kunt u (anoniem) gebedspunten bij ons aanleveren

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow