Gebedspunten (week 43)

Gebedspunten (week 43)

  • Bid voor de te houden OpenDoorsdag in Utrecht op 4 november a.s.
  • Bid voor onze nieuwe regering.
  • Bid voor al de rouwende mensen

Via de site kunt u (anoniem) gebedspunten bij ons aanleveren

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow