Gebedspunten (week 43)

Gebedspunten (week 43)

Wilt u komende week bidden voor:

  • Mexico: Bid voor Rosi, ze leerde de mannen die haar moeder aanvielen te vergeven.
  • Dank voor de welvaart en vrijheid die we in Nederland hebben en bid voor de regering dat we dat behouden.
  • de mensen die in oorlogsgebieden leven, opdat ze de moed niet verliezen.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow