Gebedspunten (week 44)

Gebedspunten (week 44)

  • Bangladesh: Dank voor de leiderschaptrainingen die Open Doors in het land mag geven.
  • Nederland: Bid voor de ouderen die de aansluiting missen met de samenleving.
  • Bid voor een zegen over de nieuwe regering die nu gevormd is.

Via de site kunt u (anoniem) gebedspunten bij ons aanleveren

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow