Gebedspunten (week 45)

Gebedspunten (week 45)

  • Looft God voor zijn geweldige schepping en dat wij bij Hem mogen horen dankzij Jezus.
  • Bid voor de vluchtelingen in de opvangkampen die geen kant op kunnen.
  • Bid voor een zegen over Israël, Gods volk.

Via de site kunt u (anoniem) gebedspunten bij ons aanleveren

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow