Gebedspunten (week 46)

Gebedspunten (week 46)

  • Bid voor de situatie in Spanje opdat daar geen onrust ontstaat.
  • Bid voor de slachtoffers van aanslagen.
  • Bid voor de slachtoffers van slavernij in Pakistan.

Via de site kunt u (anoniem) gebedspunten bij ons aanleveren

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow