Gebedspunten (week 6)

Gebedspunten (week 6)

  • stabiliteit in de wereld nu er zoveel spanningen zijn.
  • dat we elkaar tot steun mogen zijn door te vertellen over ons geloof en ervaringen.
  • Dank God voor uw zegeningen en looft Hem voor Zijn omzien naar ons.

 

Via de site kunt u (anoniem) gebedspunten bij ons aanleveren

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow