Gebedspunten (week 5)

Gebedspunten (week 5)

  • enthousiasme en verbondenheid onder onze (jonge) leiding van de Superclub.
  • de stuurgroep van de SOW gemeenten opdat ze wijsheid ontvangen en denken in mogelijkheden.

 

Via de site kunt u (anoniem) gebedspunten bij ons aanleveren

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow