Gebedspunten (week 4)

Gebedspunten (week 4)

  • of God de levens van de jongeren wil zegenen en hen wijsheid en inzicht wil geven
  • dat Hij hen zal beschermen tegen de valkuilen van de vijand en dat zij God zullen volgen en het kwaad zullen afwijzen.
  • een zegen over het werk van Theo en Jinke in Karatara.

 

Via de site kunt u (anoniem) gebedspunten bij ons aanleveren

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow