Gebedspunten (week 2)

Gebedspunten (week 2)

  • de familie van Seggeren die veel verdriet hebben en meemaken.
  • de familie Bruinsma nu blijkt dat Remon overleden is.
  • de vrede nu de spanningen wereldwijd steeds groter worden.

Wist u dat een groot deel van het Onze Vader bestaat uit respect betonen en lofprijzing?
En dat wij daar een voorbeeld aan zouden mogen nemen?

Via de site kunt u (anoniem) gebedspunten bij ons aanleveren

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow