Gebedspunten (week 1)

Gebedspunten (week 1)

  • de vrede in de wereld.
  • de zieken thuis die in afwachting zijn van uitslagen van onderzoeken.
  • voor de bewoners van Het Lichtpunt.

Via de site kunt u (anoniem) gebedspunten bij ons aanleveren

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow