Gebedspunten (week 50)

Gebedspunten (week 50)

  • Israël: Bid dat de gemoederen weer tot bedaren mogen komen nu er zoveel onrust over Jeruzalem is.
  • Syrië: Bid voor de christenen die veel pijn en leed ervaren, opdat ze kracht van God ontvangen.
  • Nederland: Bid voor de mensen die eenzaam zijn opdat ze een fijne decembermaand mogen hebben.

Via de site kunt u (anoniem) gebedspunten bij ons aanleveren

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow