Gebedspunten (week 49)

Gebedspunten (week 49)

  • Dat de vaders in onze gemeente goed voor hun gezin zorgen naar Gods voorbeeld.
  • Bid voor bescherming van Sukura in India nu zijn moeder omgebracht is vanwege evangelisatie.
  • Bid voor rust en stabiliteit in Europa opdat we een zegen mogen zijn voor de wereld.

Via de site kunt u (anoniem) gebedspunten bij ons aanleveren

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow