Gebedspunten (week 49)

Gebedspunten (week 49)

Wilt u komende week bidden voor:

  • Vietnam: Bid voor de slachtoffers van geweld tegen christenen.
  • Dank God voor uw zegeningen opdat we dat ook weer van kunnen getuigen.
  • Bid voor de toenemende onrust in de wereld.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow