Gebedspunten (week 5)

Gebedspunten (week 5)

God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond (Psalm 54: 4)

Wilt u de komende week bidden voor:

  • Jemen: Dank dat de ontvoerde priester Uzhunnalil nog in leven is, bid voor zijn gezondheid en dat hij kracht put uit zijn geloof.
  • Israël: Bid dat er meer begrip komt voor Israël.
  • Nederland: Bid voor hen die alleen verder moeten: na overlijden van hun partner.
    Dank voor hen die herstellen na gebed en vertrouwen.

Via de site kunt u (anoniem) gebedspunten bij ons aanleveren

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow