Gebedspunten (week 6)

Gebedspunten (week 6)

God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond (Psalm 54: 4)

Wilt u de komende week bidden voor:

  • Centraal-Afrikaanse Republiek: Bid voor kerkleiders die veel wijsheid nodig hebben in het begeleiden van het verzoeningsproces tussen moslims en christenen.
  • Kollumerzwaag: Bid dat we in ons dorp wat doen met het waardevolle bezit van het geloof
  • Kollumerzwaag: Bid dat we in onze gemeenten nieuwe ambtsdragers mogen vinden.
  • Israël: Bid voor de politici die veel tact nodig hebben nu de spanningen oplopen.

Via de site kunt u (anoniem) gebedspunten bij ons aanleveren

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow