Gebedspunten (week 7)

Gebedspunten (week 7)

God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond (Psalm 54: 4)

Wilt u de komende week bidden voor:

  • Bid voor de leiders van de christelijke partijen opdat we een stabiele samenleving kunnen handhaven.
  • Dank voor de zegeningen van de jeugd, dat ze samen de schouders er onder willen zetten.
  • Looft God voor de komst van Jezus en diens verlossend werk waardoor ook wij toegang kunnen krijgen tot God.

Via de site kunt u (anoniem) gebedspunten bij ons aanleveren

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow