Gebedspunten (week 8)

Gebedspunten (week 8)

God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond (Psalm 54: 4)

Wilt u de komende week bidden voor:

  • India: Bid voor Mahender, een christen die, na het overlijden van zijn moeder, werd kaalgeschoren.
  • Israël: Bid dat de Heere Zijn volk beschermt tegen de vijanden die het willen vernietigen
  • Bid voor nieuwe ambtsdragers in onze gemeente.

Via de site kunt u (anoniem) gebedspunten bij ons aanleveren

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow