Gebedspunten (week 41)

Gebedspunten (week 41)

  • Indonesië: Bid voor de slachtoffers van de natuurrampen.
  • Pakistan: Bid voor de christenen die in een kwetsbare positie verkeren omdat ze tot de laagste klasse en daarmee tot de arme onderlaag van de samenleving horen.
  • Dank God voor de zegeningen die we hier in Nederland hebben.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow