Gebedspunten (week 12)

Gebedspunten (week 12)

  • Hoorn van Afrika: Bid voor Yusuf die bekeerd is van het moslimgeloof; opdat hij op God vertrouwt.
  • Israël: Bid voor de regering opdat ze wijs zijn in het reageren op aanvallen.
  • Dank God voor zijn omzien naar ons, al zien we dat vaak niet zo.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow