Gebedspunten (week 17)

Gebedspunten (week 17)

  • Evangelisatiewerk in Nederland opdat we hier werk van maken;
  • Bid voor de christenen die gevangen zitten om hun
    geloof;
  • Dank voor de zegeningen in Europa en dat we hier gebruik van maken door anderen te helpen.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow