Gebedspunten (week 16)

Gebedspunten (week 16)

  • Zuidoost Afrika: bid voor de slachtoffers van de orkaan Idai.
  • Indonesië: bid voor de slachtoffers van de overstromingen op Papua.
  • Dank God dat Jezus voor onze zonden heeft kunnen (en willen) boeten.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow