Gebedspunten (week 14)

Gebedspunten (week 14)

  • Marokko: bid voor de moslimbekeerlingen, vooral op het platteland is de druk erg hoog.
  • Kollumerzwaag: bid voor het verloop van de fusie van de kerken, opdat we er goed uitkomen.
  • Bid tot God dat Hij je zal zegenen met liefde, vriendelijkheid etc. (de vruchten van de Geest, Galaten 5: 22-23).

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow