Gebedspunten (week 10)

Gebedspunten (week 10)

  • Israël: Dank voor de alertheid van het leger waardoor tunnels zijn ontdekt en bid voor Israëls veiligheid.
  • Gebed is communiceren met God, bid dat we dit zo ook mogen ervaren en ervan getuigen.
  • Loof God voor Zijn schepping, het wonderlijke van de lente en dat wij deze mogen beheren.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow