Gebedspunten (week 8)

Gebedspunten (week 8)

  • Bid voor het werk van vertalers van de bijbel in Afrika.
  • Bid voor de zieken thuis of in het ziekenhuis.
  • Dank voor het feit dat we in Nederland mogen wonen en bid dat we zorg voor de schepping houden.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow