Gebedspunten (week 7)

Gebedspunten (week 7)

  • Iran: Bid voor de kinderen waar Malileh mee werkt opdat ze allemaal in Jezus gaan geloven.
  • Veenklooster: bid voor de voorbereidingen van het pinksterfeest in Veenklooster
  • Dank God voor Zijn omzien naar ons doordat we Jezus, de Bijbel en de Heilige Geest mogen kennen.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow