Gebedspunten (week 6)

Gebedspunten (week 6)

  • Bid voor de mensen die een leven moeten leiden zonder dat ze God kennen. Wilt u bidden dat ze bereikt worden en open staan voor het evangelie?
  • Dank voor het ruimhartig pardon dat er deze week van gekomen is.
  • Loof God voor de wonderen van de schepping waarin zijn Grootheid te zien is.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow