Gebedspunten (week 3)

Gebedspunten (week 3)

  • Kollumerzwaag: bid voor elkaar opdat we samen-leven, elkaar helpen en tot steun zijn.
  • Schepping: bid voor de natuur en dat we deze goed beheren.
  • Bid voor de mensen die bang en angstig zijn: opdat ze zich bij God geborgen weten.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow