Gebedspunten (week 1)

Gebedspunten (week 1)

  • Bid voor jongeren die depressief zijn en geen uitweg zien.
  • Loof God voor de wonderen van zijn schepping, zoals het bestaan van water.
  • Bid voor een zegen over het nieuwe jaar 2019.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow