Gebedspunten (week 52)

Gebedspunten (week 52)

  • Bid voor China, waar jongeren onder 18 geen christelijke plekken mogen bezoeken. Bid voor meer openheid in die samenleving.
  • Dank God dat Zijn Zoon op aarde is gekomen tot voorbeeld voor ons en om ons toegang te geven tot Zijn koninkrijk.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow