Gebedspunten (week 51)

Gebedspunten (week 51)

  • Dank voor Nadya, die via een Egyptisch tv-kanaal tot geloof kwam. Ze vertelde haar zussen en moeder er meteen over en ook zij kwamen tot geloof.
  • Bid voor de mensen die eenzaam zijn in deze donkere dagen.
  • Loof God dat Jezus op aarde gekomen is tot voorbeeld voor ons en om ons te redden.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow