Gebedspunten (week 50)

Gebedspunten (week 50)

  • Bid voor ons land en dat we onze plaats erkennen in de schepping.
  • Bid dat God uw zonden zal vergeven, u zal bevrijden en ons land genezen van hooghartigheid.
    We hebben namelijk Gods zegen en bescherming nodig

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow