Gebedspunten (week 49)

Gebedspunten (week 49)

  • Bid voor de mensen die alleen zijn in deze donkere dagen opdat er naar hen omgekeken wordt.
  • Dank voor Gods aanwezigheid in ons leven door de Heilige Geest.
  • Bid voor de bewoners van Jemen die met oorlog te maken hebben.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow