Gebedspunten (week 48)

Gebedspunten (week 48)

  • Bid voor de situatie in de wereld, met toenemende spanningen.
  • Bid voor de mensen in onze omgeving die met neerslachtigheid of depressie te maken hebben
  • Bid voor het wonder van genezing van zieken, dat nog steeds dagelijks voorkomt en waar we God voor mogen prijzen!

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow