Gebedspunten (week 47)

Gebedspunten (week 47)

  • Dank voor onze God en wees dankbaar dat Hij bij je wil zijn.
  • Bid voor de situatie in Israël; dat de rust terug mag keren.
  • Bid voor de jeugd die verleidingen van drugs moeten weerstaan.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow