Gebedspunten (week 43)

Gebedspunten (week 43)

  • Bid voor de mensen die slachtoffer zijn van natuurrampen.
  • Bid voor de mensen die ziek zijn opdat ze moed niet laten zakken.
  • Dank God voor het feit dat wij Hem mogen kennen en van hem kunnen getuigen in vrijheid.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow