Gebedspunten (week 42)

Gebedspunten (week 42)

  • Dank God dat de forse bezuinigingen op 4 EO programma’s wordt teruggedraaid.
  • Dank God voor de inzet van vrijwilligers tijdens de bazar.
  • Ps: realiseer je de heiligheid van God tijdens het bidden.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow