Gebedspunten (week 37)

Gebedspunten (week 37)

  • Wilt u bidden voor de gemeente zoals de nieuwe kerkelijkwerker, het jeugdwerk, ds Strietman en nieuwe ambsdragers.
  • Wilt u bidden voor de Evangelische Omroep die erg moet bezuinigen.
  • Wilt u danken voor het geloof zoals wij het kennen en dat wij daarin gezegend worden.
  • Wilt u bidden voor de festiviteiten in het dorp?

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow