Gebedspunten (week 36)

Gebedspunten (week 36)

  • Bid voor de medewerkers van Open Doors India waar het moeilijk is om lokaal samen te werken.
  • Dank voor onze gemeente waar wij elke week in vrede God mogen loven en over Hem Mogen leren.
  • Loof God voor de schepping die Hij gemaakt heeft, zoals het vogeltje de kolibrie dat zelfs achteruit kan vliegen.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow