Gebedspunten (week 34)

Gebedspunten (week 34)

  • Een zegen over het werk van Theo en Jinke voor de kids in Zuid-Afrika.
  • Israël, opdat er vrede en eensgezindheid over het volk mag zijn.
  • Kollumerzwaag, opdat er een positieve sfeer over het dorp mag komen en we elkaar opbouwen.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow