Gebedspunten (week 28)

Gebedspunten (week 28)

  • Bid voor saamhorigheid in de gemeente opdat we betrokken blijven.
  • Bid voor de mensen die te maken hebben met neerslachtigheid.
  • Dank God voor zegeningen die we ervaren opdat we ze ook delen als getuigenis.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow