Gebedspunten (week 27)

Gebedspunten (week 27)

  • Loof God voor de wonderbare schepping, en dat het allemaal zo mooi samengaat.
  • Bid voor de mensen die in stilte eenzaam zijn opdat we oog voor hen hebben.
  • Dank voor de zegeningen die u zelf misschien wel op kunt sommen.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow