Gebedspunten (week 23)

Gebedspunten (week 23)

  • Indonesië: Bid voor de ex-moslims die vervolgd worden.
  • Zuid-Afrika: bid voor Theo en Jinke opdat het jeugdcentrum in Karatara door mag gaan.
  • Bid voor de ouderen die moeite hebben aansluiting te houden met de omgeving.
  • Bid voor bescherming tegen valse leraren in het geloof.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow