Gebedspunten (week 22)

Gebedspunten (week 22)

  • Pinksterfeest: dat we dat konden organiseren en dat het een fijn weekend was.
  • Bid voor de zieken in het dorp die thuis herstellende zijn of in het ziekenhuis.
  • Bid voor de mensen die eenzaam zijn opdat ze aanspraak krijgen van vrienden of buren.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow