Gebedspunten (week 18)

Gebedspunten (week 18)

  • Bid voor wereldvrede opdat de leiders vrede zoeken en geen oorlog.
  • Bid voor de zieken die thuis of in het ziekenhuis zijn.
  • Dank God voor zijn omzien naar ons.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow