Gebedspunten (week 16)

Gebedspunten (week 16)

  • Dank God voor de natuur en dat wij die mogen beheren.
  • Bid voor de zieken uit uw omgeving.
  • Bid voor de jongeren die druk bezig zijn met hun tentamens en aankomende examens.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow