Gebedspunten (week 15)

Gebedspunten (week 15)

  • de vrede in de wereld, opdat de spanningen niet te veel toenemen.
  • uw eigen hart en dat de Heilige Geest in ons mag werken.
  • dat u kunt getuigen van wat u in het geloof meemaakt.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow